آرشیو برنامه ها
همايش مبارزه با فسادواشرافيگري برگزارگرديد

آقایان گفتند اشتباه شده کنگره لج‌بازی می کند/ وکیل ملتیم نه وکیل دولت‌ ها+ تصاویر
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه: ما با هیچکس دعوای سیاسی نداریم، ما وکیل ملت بوده و وکیل دولت‌ها نیستیم، افزود: به ظریف و عراقچی گفتیم مگر نگفتید آمریکا به تعهداتش پایبند است، مگر نپذیرفت که نباید تحریم جدید وجود داشته باشد، گفتند اشتباه شده کنگره لج‌بازی می‌کند