آرشیو جهاد تبیین و روشنگری
سازمان بسیج حقوق دانان برگزار کرد

نشست بررسی ظرفیت‌های اصل ۴۹ قانون اساسی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد مطابق با گام دوم انقلاب با حضور حقوق دانان بسیجی، قوای سه‌گانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.