کارگاه آسیب شناسی

کارگاه آسیب شناسی اجتماعی وحقوقی استان کهگیلویه و بویراحمدبرگزارگردید

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان کهگیلویه و بویراحمد، کارگاه تخصصی آسیب شناسی اجتماعی وحقوقی باعنوان بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری درزندان های استان کهگیلویه وبویراحمد برگزارگردید.

کارگاه تخصصی آسیب شناسی اجتماعی وحقوقی باعنوان بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری درزندان های استان کهگیلویه وبویراحمد برگزارگردید.

دراین جلسه ابتدا جناب سرهنگ علیزاده ضمن قبولی طاعات وعبادات شرکت کنندگان دراین برنامه هدف ازبرگزاری نشست های حقوقی حقوقدانان را شناخت معضلات وکمک به حل آنان در استان برشمردندوبیان داشتنداطلاع رسانی وارتقای معلومات حقوقی جامعه یکی ازوظایف جامعه حقوقدان است که دراین راه سازمان بسیج حقوقدان پیشگام است.ایشان اظهارداشتند همانگونه که بسیج درهمه عرصه های فرهنگس،اجتماعی، اقتصادی و... حضوری فعال و پررنگ دارد درعرصه حقوقی هم سازمان بسیج حقوقدانان درعرصه حقوقی ومعاضدت قضایی وآگاه سازی حقوقی شهروندان می بایست باتمام وجود ازظرفیت حقوقدانان درخدمت رسانی به مردم دریغ نورزد وتاکتون درسطح استان فعالیت های مثمرثمری داشته اند.

پس از آن اسماعیل جمیاری مدیرکل سازمان زندانها واقدامات تامینی استان باقدردانی ازحضور سازمان بسیج حقوقدانان در فضای آن اداره واجرای این برنامه حقوقی که مدنظرسازمان زندان هابود حدود ۳۵ دقیقه مطالبی و رهکارهای مهم معضلات اجتماعی و حقوقی در زندان ها را بیان نمودند .ایشان مهمترین مشکلات وچالش های پیش روی سازمان زندان ها را تورموتراکم جمعیت کیفی دانسته واظهارداشتنددراین راستا ماموریت سازمان زندان ها اصلاحو تربیت محکومین است که این وظیفه مهم ، سنگین والبته تاثیرگذار نیازمند فضای مناسب، امکانات وتجهیزات کافی ونیروی انسانی

متعهدومتخصص است .ایشان دربخشی ازسخنان خود بیان کردند البته باتعامل بادستگاه قضایی استان وباتلاشاین سازمان علرغم همه محدودیت ها اقدامات خوب وگسترده ای دربخش های فرهنگی، ورزشی اشتغالزایی، حرفه آموزی انجام گرفته ولی انظارمااین است تا دستگاههای دولتی وعامه مردم باانجام تکالیف خود مانع ازتولیدجرم وبزه شوند وثانیا پسازورودپرونده به محاکم قضایی باانجام اقداماتی ازقبیل پذیرش قارهای مناسب ، استفاده ازمجازات های جایگزین حبس، تقسیط جزای نقدی ، تعلیق ویا تخفیف مجازات، اعطای آزادی مشروط، فعال شدن کمیسیون عفواعطایمرخصی های بلندمدت، پذیرشاعسارمحکومین دارای شرایط بازدید مقامات قضایی اززندان ودیداربازندانیان، انتقال محکومین به حوزه محل سکونت خود ازمواردی است که درکاهش جمعیت کیفری زندان ها تاثیر گذاراست.

پس از آن دکتر فاتحی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان سومین سخنران جلسه هم دراین زمینه موارد مهمی را مطرح نمودند وی ضرب وجرح عمدی را بالاترین فراوانی جرم وصدور چک بلامحل را پایین ترین پرونده درسال ۹۶ دردادگاههای تجدیدنظراستان بیان نمودند.ایشان صلح وسازش دردادگاههای بدوی را یکی از مهمترین عامل کاهش جمعیت کیفری درزندان ها بیان نمودند واز مواردی مثل استفاده بیشتر ازتوان ریش سفیدان، استفاده ازفریضه امربه معروف ونهی ازمنکر، استفاده ازظرفیت حقوقدانان جهت مشاوره، اجرای حبس درخانه، پرداخت بدهی ازبیت المال بعداز اثبات اعسار، استفاده ازنظام نیمه باز، استفاده ازقرارهای خفیف وقول شرف، اسفاده ازکارگاههای حقوقی جهت آگاه سازی مردم، مجازات های جایگزین حبس، آگاه سازی ازطریق رسانه استانی و.... درجهت کاهش جمعیت کیفری درزندان را نام بردند.

درپایان حجه الاسلام مزارعی رئیس کل محترم دادگستری ورئیس شورای اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان به جمع بندی مطالب ارائه شده ازطرف سخن رانان جلسه پرداختند و بیان داشتند قضات دادگاههای استان باتاکیدبر استفاده حداکثری ازظرفیت های موجود درقوانین ودستورالعمل ها وهمراهی وهمکاری بیشتربامجموعه زندان ها خواستارکمک به کاهش جمعیت کیفری در زندان های استان شد وبیان داشتند ازجمله مطالبات مقام معظم رهبری ودغدغه های رئیس قوه قضائیه استفاده کمتراز زندان دراحکام قضایی وکاهش جمعیت کیفری است که درراین زمینه وبرابراعلام درسطح کشورحدود ۱۱ درصد درسال ۹۶ نسبت به ۹۵ کاهش داشتیم. ایشان کمک به زندانیان جهت گره گشایی ازمشکلات خانواده ها را ازاولویت های محاکم قضایی دانست ولی درعین حال برخوردقاطع با جرایم خشن وسازمان یافته راضروری دانست.وی مهمترین ابزاردرکاهش جمعیت کیفری زندان هارا عمل به دستورالعمل ۳۳ ماده ای قوه قضائیه وظرفیت های خوب مندرج در قانون مجازات اسلامی دانست.ایشان مهمترین دغدغه مردم راحفظ امنیت وآرامش دانست و اعلان کرد سازمان بسیج ازتمام ظرفیت های لازم جهت کاهش جرم ازجمله استفاده ازظرفیت رسانه استانی و آگاه سازی حقوقی درمساجد واستفاده ازظرفیت ریش سفیدان جهت حل اختلافات استفاده نماید.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.