آیا تاکنون متن قانون اساسی را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟

بله
۶۰% (۶ نظرسنجی)
خیر
۴۰% (۴ نظرسنجی)
لازم نیست
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۰