آیا تاکنون متن قانون اساسی را به طور کامل مطالعه کرده‌اید؟

بله
۶۰% (۹ نظرسنجی)
خیر
۴۰% (۶ نظرسنجی)
لازم نیست
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۱۵