احضار وزیر دادگستری به مجلس برای اعمال محدودیت در ظرفیت وكالت
به‌دلیل صراحت ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸، كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است.
احضار وزیر دادگستری به مجلس برای اعمال محدودیت در ظرفیت وكالت
به‌دلیل صراحت ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸، كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است.
اعدام سه جوان بحريني موج اعتراض كشورها را درپي داشت
به گزارش خبرگزاري سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه وبويراحمد: اعدام سه جوان بي گناه بحريني،توسط آل خليفه آتش خشم انقلابيون بحريني رابيش ازپيش شعله وركرد.آتشي كه اركان قدرت خاندان آل خليفه را درخودخواهدسوزاند.،
پيام تسليت سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه و بويراحمد
سازمان بسیج حقوقدانان استان كهگيلويه و بويراحمد این ضایعه اسف بار را به مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی ، علما و مراجع بزرگوار تقلید، حقوقدانان، ملت شریف ایران وخانواده گرامی ایشان تسلیت مي گويد.
بيانيه ۹ دي صادرگرديد
فتنه ۸۸ بي ترديد تمايل يك جناح سياسي دردايره نظام جمهوري اسلامي درتقابل باجناح سياسي ديگرنبود بلكه برآمده از اراده دشمنان پنهان وآشكار ونيروهاي براندازداخلي وخارجي درمصاف با انقلاب ونظام بود
طرح ياوران عدالت در قالب مشاوره حقوقي رايگان درمساجد برگزارگرديد
به گزارش خبرگزاري سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه وبويراحمد: طرح ياوران عدالت در قالب مشاوره حقوقي رايگان درمسجد حضرت اباالفضل (ع) ياسوج برگزارگرديد.در اين برنامه ۴ نفرازوكلاي دادگستري به مشاوره حقوقي مراجعه كنندگان پرداختند
طرح ياوران عدالت در قالب مشاوره حقوقي رايگان دراستان كهگيلويه وبويراحمد برگزارگرديد
به گزارش خبرگزاري سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه وبويراحمد: طرح ياوران عدالت در قالب مشاوره حقوقي رايگان درمسجد حضرت اباالفضل (ع) ياسوج برگزارگرديد.در اين برنامه ۴ نفرازوكلاي دادگستري به مشاوره حقوقي مراجعه كنندگان پرداختند
حقوقدانان و وکلای محترم می توانند جهت همكاري با مراكز و موسسات متقاضي بهره برداري از خدمات تخصصي حقوقدانان در سمتهاي مختلف مديريتي، كارشناسي،‌مشاوره اي، پژوهشي و... فرم های زیر را تکمیل و ارسال نمایند
نشست تخصصي كانون حقوقدانان شهيد بهشتي
به گزارش خبرگزاري سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه و بويراحمد: نشست تخصصي شوراي كانون بسيج حقوقدانان شهيد بهشتي دادگاه نظامي استان كهگيلويه وبويراحمد باهدف سركشي از زندان وزندانيان برگزارگرديد. :
تشكيل صندوق قرض الحسنه حقوقدانان
به گزارش خبرگزاري سازمان بسيج حقوقدانان استان كهگيلويه وبويراحمد:صندوق قرض الحسنه ويژه حقوقدانان با همكاري معاونت نيروي انساني بسيج استان تشكيل گرديد.

صفحات